Archive | Contributie

Betaling contributie

Betaling contributie Vanaf komend jaar zal de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de NVEC voordelen op. Het voordeel voor de leden is het gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en […]

Continue Reading