Nieuwe abstract deadline: 1 maart 2017

161130_aankondiging_voorpagina-1Tijdens het NVEC Congres 2017 is er voor onderzoekers de mogelijkheid om abstracts in te sturen. De 4 beste abstracts mogen hun presentatie houden in de plenaire sessies tijdens het congres. Ook wordt er een prijs uitgereikt voor het beste en meest innovatieve abstract. Deadline voor het indienen is 1 maart 2017.

Abstract indienen:
Het abstract mag 250 woorden omvatten en moet worden onderverdeeld in doel, methode, resultaten en conclusie. Abstracts worden zonder vermelding van de inzender beoordeeld.
Voor het indienen van abstracts: klik hier.

Comments are closed.